संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे खुडूस येथील गोल रिंगण.

शुक्रवार, 30 जून 2017

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे खुडूस येथील गोल रिंगण. 

संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे खुडूस येथील गोल रिंगण.