गौरी गणपतीची गाणी : आषाढ मासी...

शुक्रवार, 25 ऑगस्ट 2017

10. गौरी गणपतीची गाणी : आषाढ मासी...
गाण्याचे बोल: 
आषाढ मासी एकादशी, पहिली पंचमी कुण्या दिशी
अगं या पंचमीचा नाग, गणेशाला आली जाग, साजणीबाई.
अगं या गणेशाची खीर, गवरीची भाजी चीर, साजणीबाई.
अगं या गवरीची भाजी, शंकराला पोळी ताजी, साजणीबाई.
अगं या शंकराची पोळी, दसऱ्यानं दिली हाळी, साजणीबाई.
अगं या दसऱ्याची घाटी, शिलंगणाला झाली दाटी, साजणीबाई.
अगं या शिलंगणाचं सोनं, दिवाळीनं केलं येणं, साजणीबाई.
अगं या दिवाळीचा दिवा, संक्रांतीनं केला धावा, साजणीबाई.
अगं या संक्रांतीचा वौसा, शिमगा राहिला दोन मासा, साजणीबाई.

10. गौरी गणपतीची गाणी : आषाढ मासी...
गाण्याचे बोल: 
आषाढ मासी एकादशी, पहिली पंचमी कुण्या दिशी
अगं या पंचमीचा नाग, गणेशाला आली जाग, साजणीबाई.
अगं या गणेशाची खीर, गवरीची भाजी चीर, साजणीबाई.
अगं या गवरीची भाजी, शंकराला पोळी ताजी, साजणीबाई.
अगं या शंकराची पोळी, दसऱ्यानं दिली हाळी, साजणीबाई.
अगं या दसऱ्याची घाटी, शिलंगणाला झाली दाटी, साजणीबाई.
अगं या शिलंगणाचं सोनं, दिवाळीनं केलं येणं, साजणीबाई.
अगं या दिवाळीचा दिवा, संक्रांतीनं केला धावा, साजणीबाई.
अगं या संक्रांतीचा वौसा, शिमगा राहिला दोन मासा, साजणीबाई.
अगं या शिमग्याची होळी, पाडव्यानं दिली हाळी, साजणीबाई.
अगं या पाडव्याची गुडी, आक्कीतीनं टाकली उडी, साजणीबाई.
अगं या आक्कीतीचं आळं, बेंदराला खावी फळं, साजणीबाई.
अगं या बेंदराचा बैल, पंचमीला माहेरी येणं होईल, साजणीबाई.