पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबला मोठी आग

सोमवार, 6 जानेवारी 2020

पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबला मोठी आग पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबला मोठी आग लागली आहे. आगीचे कारण अद्याप समजू शकेल नाही.

पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबला मोठी आग पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबला मोठी आग लागली आहे. आगीचे कारण अद्याप समजू शकेल नाही.