गुलाबी थंडीत घ्या हटके पोपटी चिकनची मजा...

Saturday, 23 November 2019

पुणे : तुम्ही कधीच चाखली नसेल अशी डिश, हा पदार्थ तयार करण्याची पद्धतही आहे हटके.. गुलाबी थंडीत घ्या खास कोकणी - चिकन पोपटीची मजा... फक्त कांजीमध्ये! 
संपर्कासाठी : +91-7755996007/+91-9922941324.

पुणे : तुम्ही कधीच चाखली नसेल अशी डिश, हा पदार्थ तयार करण्याची पद्धतही आहे हटके.. गुलाबी थंडीत घ्या खास कोकणी - चिकन पोपटीची मजा... फक्त कांजीमध्ये! 
संपर्कासाठी : +91-7755996007/+91-9922941324.