इथं घडत आहेत राम मंदिरासाठीचे खांब !

रविवार, 10 नोव्हेंबर 2019

रामजन्मभूमीवर मंदिर होणारच, या भरवश्यावर रामजन्मभूमी न्यासाचे सुमारे 400 कारागीर 1989 पासून मंदिरासाठी नक्षीदार खांब दगडातून घडविण्याचे काम करीत आहेत, त्याचा कारसेवकपूरम मधून घेतलेला हा आढावा

रामजन्मभूमीवर मंदिर होणारच, या भरवश्यावर रामजन्मभूमी न्यासाचे सुमारे 400 कारागीर 1989 पासून मंदिरासाठी नक्षीदार खांब दगडातून घडविण्याचे काम करीत आहेत, त्याचा कारसेवकपूरम मधून घेतलेला हा आढावा