अर्थसंकल्प २०२१: हॉटेलवाले मामांच्या बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत?

Monday, 1 February 2021

यंदाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. येत्या बजेटमधून हॉटेल व्यवसायिकांच्या काय अपेक्षा आहेत हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

यंदाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. येत्या बजेटमधून हॉटेल व्यवसायिकांच्या काय अपेक्षा आहेत हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.