Less Talk : अय्यो.., म्हणे कमी बोलण्याचे आहेत जास्त फायदे!

| Sakal

कमी बोलावं जास्त ऐकावं

आपण आपल्या वडिलधाऱ्या व्यक्तींकडून अनेकदा ऐकतो कमी बोलावं. जास्त ऐकावं. पण का?

| Sakal

फायदे

कमी बोलण्याचे आणि जास्त ऐकण्याचे काय फायदे आहेत, त्याने काय होईल ते जाणून घ्या.

| Sakal

इतरांच्या भावना समजतील

जर तुम्ही इतरांना जास्त ऐकलत तर तुम्हाला त्यांच्या भावना, नवे पैलू समजतील. त्यांना समजून घेऊ शकाल.

| Sakal

नवीन शिकता येईल

जर तुम्ही इतरांना, नवीन गोष्टी ऐकल्या तर बऱ्याच नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील. ते जास्त मनोरंजक ठरतील.

| Sakal

बोलण्याचा पश्चाताप

बऱ्याचदा लोक बोलण्याच्या नादात असं बरच काही बोलून जातात की, नंतर त्यांना त्याचा पश्चाताप होतो. हे कमी बोलून टाळता येतं.

| Sakal

नातं दृढ होतं

जेव्हा तुम्ही इतरांचं बोलणं, मत, भावना नीट समजून घेतात तेव्हा समोरच्याशी तुमचं नातं दृढ होत जातं.

| Sakal

कमी बोलणाऱ्यांची खासियत

हे लोक कमी शब्दात आपलं म्हणणं मांडतात ही कमी बोलणाऱ्यांची खासियत असते. हे लोक अधिक विचारपूर्वक आणि नेमकं, महत्वाचं ते बोलतात.

| Sakal

बोलण्यात वजन

हे लोक मुद्द्याचं बोलत असल्याने त्यांना प्रकरणाचं गांभीर्य माहिती असतं. त्याविषयी ठोस माहिती असल्याशिवाय ते बोलत नाही. त्यामुळे लोकही त्यांच नीट ऐकतात.

| Sakal

कंटाळा येत नाही

कमी बोलणारे लोक पाल्हाळ लावत नाहीत त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याचा इतरांना कंटाळा येत नाही.

| Sakal