Test Ranking : अव्वल स्थान पटकावणारे सर्वात बुजूर्ग गोलंदाज

| Sakal

बेर्ट इरॉनमोनगेर फेब्रुवारी 1933 50 वर्ष 10 महिने

| Sakal

क्लॅरी ग्रिमेट फेब्रुवारी 1936 44 वर्ष 2 महिने

| Sakal

टीच फ्रीमन जुलै 1929 41 वर्ष 2 महिने

| Sakal

सिडने बार्नेस फेब्रुवारी 1914 40 वर्ष 9 महिने

| Sakal

जेम्स अँडरसन फेब्रुवारी 2023 40 वर्षे 6 महिने

| Sakal