Perfect Waist Size : तुमच्या उंचीनुसार किती असावी कंबरेची साइज?

| Sakal

पर्सनॅनिलीटी

जर उंचीनुसार कोणाची योग्य जाडी असेल तर ती व्यक्ती अॅट्रॅक्टिव्ह दिसते. त्याची पर्सनॅलिटीपण लक्ष वेधून घेतो.

| Sakal

वजन आणि आजारपण

जर उंचीनुसार योग्य वजन नसेल तर तुमची पर्सनॅलिटी वाईट दिसतेच पण त्याशिवाय अनेक आजारपणही लागतात.

| Sakal

ब्रिटीश न्यूट्रिशन फाउंडेशन

ब्रिटीश न्यूट्रिशन फाउंडेशनच्या कंसल्टंट डॉ. मार्गरेट अॅशवेलनुसार बीएमआयच्या तुलनेत कंबरेची साइज आणि उंची यांचे प्रमाण हृदय रोग आणि डायबेटीसविषयी सांगू शकतात.

| Sakal

उंची

४ फूट ८ इंच (१४२ सेमी) साठी कंबरेची साइज साधारण २७.९ इंच म्हणजे ७१ सेमी असावी. तर

४ फूट १० इंच (१४७ सेमी) साठी कंबरेची साइज साधारण २८.७ इंच म्हणजे ८३ सेमी असावे.

| Sakal

उंची ५ फूट

ज्यांची उंची ५ फूट (१५२ सेमी) आहे, त्यांच्या कंबरेचा साइज २९.९ इंच म्हणजे ७६ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ५.२ फूट

ज्यांची उंची ५ फूट २ इंच (१५७) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३०.७ इंच म्हणजे ७८ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ५.४ फूट

ज्यांची उंची ५ फूट ४ इंच (१६२) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३१.८८ इंच म्हणजे ८१ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ५.६ फूट

ज्यांची उंची ५ फूट ६ इंच (१६७) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३२.६७ इंच म्हणजे ८३ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ५.८ फूट

ज्यांची उंची ५ फूट ८ इंच (१७२) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३३.८५ इंच म्हणजे ८६ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ५.१० फूट

ज्यांची उंची ५ फूट १० इंच (१७७) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३४.६४ इंच म्हणजे ८८ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal

उंची ६ फूट

ज्यांची उंची ६ फूट (१८२) आहे त्यांच्या कंबरेची साइज साधारण ३५.८२ इंच म्हणजे ९१ सेमी पेक्षा कमी असावी.

| Sakal