Sant Gajanan Maharaj : संत गजानन महारांजाचे हे विचार दाखवतील नवी वाट

| Sakal

शेगावचे संत गजानन महाराज

शेगावचे संत गजानन महाराज हे अनेकांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यांच्या विचारांनी अनेकांना दिशा दाखवली, आयुष्य घडवले. असे काही विचार बघुया.

| Sakal

गजानन महाराज पालखी

आज गजानन महाराज पालखी पंढरपूरच्या दिशेने निघाली आहे.

| Sakal

प्रत्येक कणात माझा गजानन

कणांपासून सृष्टी बनली। त्यातील मी एक क्षुल्लक कण।। मात्र प्रत्येक कणात आहे। माझा गजानन..!!

| Sakal

ओढ माऊली दर्शनाची

कासावीस झालो आता विरह सहावेना । दर्शनाविना तुझ्या माऊली राहवेना..!!

| Sakal

गण गण गणात बोते

अधीर झाले मन आणखी वाट पहावेना।। ।।गण गण गणात बोते..!!

| Sakal

देवा उघडलेसी द्वार

देवा झाले तुझे उपकार। उघडलेसी तू द्वार।। तुझ्या दर्शनासाठी। आहोत आम्ही तय्यार..!!

| Sakal

गजाननाला अर्पण

माझे चित्त माझे मन।बोले जय गजानन।। जीवनातील प्रत्येक क्षण। गजाननाला अर्पण..!!

| Sakal

नमस्कार माझा गजाननाला

शेगाव गावी वसले गजानन l स्मरणे त्यांच्या हरतील विघ्न ll म्हणुनी स्मरा अंतरी सद्गुरुला l नमस्कार माझा श्री गजाननाला ll

| Sakal

वंदन कोटी कोटी

ज्याचे नाम सदैव ओठी। त्या गजाननाला माझे वंदन कोटी कोटी।।

| Sakal