'या' सवयी आजच बंद करा अन्यथा...

| Sakal

उशिरा झोपणे बंद करा.

| Sakal

व्यायाम टाळणे बंद करा.

| Sakal

'नकारात्मक ऐकणे बंद करा.

| Sakal

जास्त विचार करत बसने बंद करा.

| Sakal

खुप जास्त मोबाइल वापरने बंद करा.

| Sakal

वेळ वाया घालवणे बंद करा.

| Sakal

वाईट सवयी बंद करा.

| Sakal

खुप ताण घेणे बंद करा. नाहीतर तुम्ही कधीच यशस्वी होणार नाही.

| Sakal