Sexual Life : महिलांच्या लैंगिक आयुष्यावर परिणाम करतात या गोष्टी

| Sakal

शरीरातील काही कमतरतांमुळे महिलांच्या लैंगिक आयुष्यात अडथळे येतात. कोणत्या आहेत या गोष्टी पाहू या...

| Sakal

अपुरी झोप.

| Sakal

लोहाची कमतरता.

| Sakal

ताण-तणाव.

| Sakal

हार्मोनल बदल

| Sakal

नात्यातील तणाव.

| Sakal

मेनोपॉज

| Sakal

धूम्रपानामुळेही लैंगिक आरोग्यावर परिणाम होतो.

| Sakal