या गोष्टी नवऱ्याला चुकूनही सांगू नका!

| Sakal

लग्नबंधनात अडकल्यावर पती-पत्नीचं नातं दृढ होतं.

| Sakal

ते एकमेकांसोबत मनातली प्रत्येक गोष्ट शेअर करतात.

| Sakal

पण अशा काही गोष्टी आहेत, ज्या तुम्ही तुमच्या पती/पत्नीसोबत शेअर करू नये.

| Sakal

असं केल्यास तुमचं वैवाहिक जीवन अडचणीत येऊ शकतं.

| Sakal

सेव्हिंग्स

पतीला कधीही तुमच्या सेविंग्सबद्दल सांगू नका, अडीअडचणीला त्याच उपयोगी पडतील.

| Sakal

एक्स बॉयफ्रेंड

पतीसमोर एक्सचं कौतुक करू नका, किंवा सतत त्याच्याबद्दल बोलू नका.

| Sakal

सासरचे लोक

सासरच्या मंडळींना पतीसमोर नावं ठेवू नका, त्याला वाईट वाटू शकतं.

| Sakal

मित्र

तुमच्या कोणत्याही मित्रासोबत पतीची तुलना करू नका.

| Sakal

बहीण किंवा बेस्टफ्रेंड

बहीण किंवा बेस्टफ्रेंडसोबत तुम्ही जे बोलता ते सगळंच्या सगळं पतीला सांगू नका.

| Sakal

ऑफिस कलिग्स

ऑफिस कलिग्सबद्दल सतत पतीसोबत बोलू नका.

| Sakal