Pregnancy Dreams : गरोदरपणाची स्वप्नं पडतायत ? ही असू शकतात कारणं

| Sakal

आई होण्याची इच्छा मनात असल्यास अशी स्वप्ने पडू शकतात. कारण दिवसभर तोच विचार डोक्यात असतो.

| Sakal

मोठ्या जबाबदारीची जाणीव मनात असते.

| Sakal

खरोखरच तुम्ही गरोदर असाल तरीही बाळाच्या प्रेमामुळे अशी स्वप्नं पडतात.

| Sakal

बाळाच्या जन्मानंतर नव्याने आयुष्य सुरू करण्याची इच्छा मनात असू शकते.

| Sakal

गरोदर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतील पण यश येत नसेल तर गरोदरपणाच्या ओढीने तुम्ही तशी स्वप्नं पाहाता.

| Sakal

नुसतंच गरोदर नाही तर बाळाला जन्म देण्याचीही स्वप्नं पडतात.

| Sakal

लग्नाची ओढ लागली असल्यासही असे घडते.

| Sakal

अशा स्वप्नांमुळे त्रास होतोय की आनंद याचा विचार करून त्यानुसार उपाययोजना करा.

| Sakal