जीन्सच्या पॉकेटवर छोटे बटण का असतात?

| Sakal

डेनिमची जीन्स हा सर्वांचाच अवडता पोशाख आहे.

| Sakal

जीन्सचा इतिहास सुमारे २०० वर्षांचा आहे.

| Sakal

या रोज वापरणाऱ्या जीन्सबद्दल अनेक सवाल उपस्थित होत असतात.

| Sakal

कधी लहान खिसा तर कधी पॉकेटवरील छोटे बटण.

| Sakal

तर जीन्सच्या पॉकेटवर छोटे बटण का असतात?

| Sakal

या बटणांना rivets म्हणतात.

| Sakal

ज्याचा उपयोग खिशाला ताकद देण्यासाठी केला जात असे.

| Sakal

छोट्या खिशामध्ये अधिक सामान ठेवले जायचे त्यामुळे त्या खिशाला ताकद येण्यासाठी rivets लावले जात.

| Sakal