Women Attraction : पुरुषांच्या या गोष्टीकडे स्त्रीचं लक्ष आधी जातं

| Sakal

आपल्याला विरूद्ध लिंगाचे कायम आकर्षण असते असे म्हटले जाते.

| Sakal

संपत्ती, हुद्दा, हुशारी, हे सगळे नंतर कळते पण सगळ्यात आधी कोणत्याही व्यक्तीचे डोळे सगळे काही सांगतात मग ते स्त्री चे असोत वा पुरुषाचे.

| Sakal

तेव्हा स्त्रीयांचीसुद्धा प्रथम नजर ही पुरुषांच्या डोळ्यांवरच असते.

| Sakal

म्हणून बहुतेक लोकांचे लक्ष पुरुषांच्या डोळ्यांकडे जात असते. करण डोळे हेच तुमच्या आतल्या स्वभावाचे खास प्रतिनिधित्व करतात.

| Sakal

काही लोकांचे डोळे भिरभिरत असतात, काहींचे चोरटी नजर इकडे तिकडे टाकत असतात, काहींचे छद्मी, उपहासात्मक नजरेचे असतात.

| Sakal

त्यावरून स्त्रीया पुरुषांचा स्वभावगुण ओळखतात.

| Sakal

एवढेच नव्हे तर त्यांचा स्त्रीयांच्या वागणूकीबाबत दर्जा कसा असेल हे सुद्धा स्त्रीया पुरुषांच्या डोळ्यांवरून ओळखता.

| Sakal