बायकांना पुरुषांच्या 'या' गोष्टी अजिबात आवडत नाहीत...

| Sakal

पुरुषांच्या अशा काही समान सवयी असतात ज्या महिलांना आवडत नाहीत. काही पुरुष अपवाद असू शकतात.

| Sakal

मुलांसमोर, चारचौघात उलट बोलणे,पाणउतारा करणे कुत्सित हसणे वगैरे कुठल्याच स्त्रीला आवडत नाही.

| Sakal

दुसर्‍या स्त्रीची तारीफ करणे,तिच्याकडे टक लावून बघणे, कारण नसताना बोलणे तसेच मैत्रीणी आल्यावर घुटमळत राहणे असल्या सवयी महीलांना आवडत नाहीत.

| Sakal

स्वयंपाक होईपर्यंत धीर नसणे,स्वयंपाक घरात विनाकारण लुडबुड करणे. माहेरच्यांविषयी टिंगल टवाळीत, शेलक्या भाषेत नेहमीच बोलणे.

| Sakal

मित्रांबरोबर जास्त वेळ घालविणे, संध्याकाळी उशिरापर्यंत बाहेर राहणे किंवा संध्याकाळी घराबाहेर पडणे, मित्रांना नेहमी नेहमी घरी बोलावणे.

| Sakal

 सतत मोबाईल वर बीझी असणे. कुणाचा फोन आला तर बाहेर जाऊन हलक्या आवाजात संभाषण करणे.

| Sakal

बायकोला बाहेर कुठे जायचे असेल तर बरोबर कुणालातरी घेउन जा, अविश्वास दाखविणे. तुला एकटीला जमेल काय असा नेहमीचा सुर लावून नेभळट समजणे.

| Sakal

वेळेच्या वेळेस त्यांना समज देऊन काही गोष्टी सांगण्यास कुचराई करणे मग एखाद दिवस सगळ्यांनाच फैलावर घेत बायकोलाच जबाबदार धरणे.

| Sakal

काहीजण पैशांचा हिशोब मागतात, किवा स्वतः उधळपट्टी करून बायकोला छळतात.

| Sakal