उन्हाळ्यात रोज किती पाणी प्यावे?

पुजा बोनकिले

उन्हाळ्यात पाणी पिण्याचे प्रमाण वाढवावे.

Sakal

उन्हामुळे घाम खुप येतो.

Sakal

यामुळे डिहाड्रेशनची समस्या निर्माण होऊ शकते.

Sakal

शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी ३ ते ४ ग्लास पाणी प्यावे.

Sakal

शरीरात पाण्याची कमतरता असल्यास चक्कर येणे, थकवा जाणवणे यासारख्या समस्या निर्माण होतात.

Sakal

पाणी कमी पिल्यास किडनी स्टोनचा त्रास वाढू शकतो.

Sakal

उन्हात बाहेर जाताना पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी.

Sakal

तसेच रसाळ फळ, नारळ पाणी यांचे सेवन करावे.

Sakal

हापूस आंबा खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या

alphonso mango | Sakal