Summer Care: उन्हाळ्यात जास्त घाम येत असल्यास काय करावे?

पुजा बोनकिले

उन्हाळ्यात घामाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शरीराची स्वच्छता आवश्यक असते.

Sakal

चेहरा वारंवार धुवावा

Sakal

त्वचा ओलसर ठेऊ नका

Sakal

चेहरा वारंवार धुवावा

Sakal

घामाचे कपडे अंगावर ठेऊ नये

Sakal

जिन्सऐवजी सैल कपडे वापरावे

Sakal

उन्हात फिरताना पूर्ण अंग झाकेल असे कपडे वापरावे

Sakal

दुचाकी चालविताना तोंडाला कपडा बांधावा.

Sakal

हापूस आंबा खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या

Alphonso Mango | Sakal