हळदीची पावडर घरी कशी बनवाल?

पुजा बोनकिले

प्रत्येकाच्या घरात हळद वापरली जाते.

Sakal

आजकाळ हळद पावडरमध्ये फेसळ केली जाते.

Sakal

यामुळे अनेक लोक घरीच हळद पावडर बनवतात.

Sakal

यासाठी कच्ची हळद आणावी.

Sakal

हळद पाण्यात टाकून स्वच्छ करावे.

Sakal

नंतर गरम पाण्यात कच्ची हळद उकळावी.

Sakal

नंतर उन्हात सुकण्यासाठी ठेवावे.

Sakal

नंतर बारिक तुकडे करावे.

Sakal

मिक्सरमध्ये बारिक पावडर करावी. जास्त दिवस स्टोअर करण्यासाठी हळद हवाबंद डब्ब्यात ठेवावे.

Sakal

हापूस आंबा खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या

Alphonso Mango | Sakal