कडक उन्हाळ्यात घराबाहेर पडताना कोणत्या वस्तू पर्समध्ये ठेवाव्या?

पुजा बोनकिले

सुती आणि सैल कपडे घालावे.

Cotton and loose clothing | Sakal

डोळ्याचे रक्षण करण्यासाठी चष्मा लावू शकता.

Goggles to protect the eyes | Sakal

उन्हात घराबाहेर तुम्ही छत्री देखील वापरू शकता.

the umbrella | Sakal

उन्हापासून डोक्याचा बचाव करण्यासाठी टोपी घालावी.

A hat to protect the head from the sun | Sakal

सुर्याच्या अतिनिल किरणांपासून बचाव करण्यासाठी सनस्क्रिन लावावे

Sakal

पर्समध्ये पाण्याची बाटली ठेवावी.

Sakal

उन्हातून घरी आल्यावर थंड पाण्याने चेहरा आणि हात-पाय धुवावे.

Sakal

उन्हाळ्यात बाहेरून आल्यावर पंख्यासमोर बसावे.

Sakal

हापूस आंबा खेरीद करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या

Alphonso Mango | Sakal