'हे' पदार्थ खाणे टाळा अन् पावसाचा लुटा मनसोक्त आनंद

पुजा बोनकिले

पावसाळा सुरू होताच अनेक संसर्गजन्य आजार उद्भवतात.

virus | Sakal

यामुळे आहारावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

healthy food | Sakal

पावसाळ्यात आजारी पडायचे नसेल तर पुढील पदार्थ खाणे टाळावे.

unhealthy food | Sakal

पावसाळ्यात रस्त्याच्या कडेला मिळाणारी पाणीपुरी खाणे टाळावी.

panipuri | Sakal

पावसाळ्यात तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे यामुळे पचनसंस्था मंदावते.

oily food | Sakal

पावसाळ्यात सीफुड खाणे टाळावे.कारण माशांचा प्रजनन काळ असतो.

see food | Sakal

कापून ठेवलेली फळ खाणे टाळा.

fruits | Sakal

पावसाळ्यात पालेभाज्या खाणे टाळावे. कारण संसर्गजन्य आजार होऊ शकतात.

vegetable | Sakal

पावसाळ्यात हात स्वच्छ धुऊन पदार्थ खावे.

Hand Clean | Sakal

पावसाळ्यात खा 'हे' आरोग्यदायी फळ

Fruits | Sakal