मुले नीट जेवत नाहीत ? त्यांची ही नाटकं कशी हाताळाल ?

| Sakal

लहान मुलांना जेवण भरवणे म्हणजे मोठे दिव्यच असते. जेवताना मुलं बरीच नाटकं करतात; पण आपण त्यांना उपाशीसुद्धा ठेवू शकत नाही. मुलांची ही नाटकं हाताळायची कशी आणि त्यांना नियमित आहाराची सवय लावायची कशी हे पाहू या...

| Sakal

फूड गेम आणि स्पर्धा

मुलांनी आनंदाने खावे असे वाटत असेल तर जेवणाला एखाद्या खेळाचा एक भाग बनवा आणि जेवण कोण आधी संपवेल याची स्पर्धा त्यांच्यासोबत लावा.

| Sakal

बाहेर फिरायला जाणे

मुले जेवण्यासाठी जास्तच नाटके करत असतील तर त्यांना कुठेतरी बाहेर फिरायला जायचे असल्याचे सांगा.

| Sakal

गोष्ट सांगा

जेवताना मुलांना एखादी गोष्ट सांगा, जेणेकरून त्यात मग्न होऊन मुलं घास तोंडात घालतील.

| Sakal

सजावट

एखादा पदार्थ मुलांना खायला देताना तो आकर्षक पद्धतीने सजवा.

| Sakal

रंगीत ताटे

मुलांसाठी वापरली जाणारे ताट-वाट्या, पेले रंगीत, आकर्षक, त्यांच्या आवडीनुसार असू द्या.

| Sakal