Relationship: पत्नी समोर चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी

| Sakal

पती पत्नी एकमेकांना समजून घेतात. आणि नात्याची विन घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतात.

| Sakal

मात्र, काही गोष्टी अशा आहेत ज्या पत्नी सहन करू शकत नाही.

| Sakal

त्यामुळे नात्यात कुटूता निर्माण होईल.

| Sakal

दुसऱ्यासमोर आपल्या पत्नीचा अपमान करू नये.

| Sakal

जसे पतीच्या नातेवाईकांना काही बोललेले त्याला आवडत नाही, तसेच पत्नीलाही तिच्या नातेवाईकांबाबत वाईट बोललेले आवडत नाही.

| Sakal

पत्नीची कुणाशी तुलना करू नये.

| Sakal

दिसण्यावरून पत्नीची चेष्ट मस्करी करु नये.

| Sakal

घरी काम करताना किंवा बाहेर काम करताना स्त्रियांना अनेक समस्यांचा समाना करावा लागतो. त्यांच्या या समस्यांची दखल घेतली पाहिजे.

| Sakal