Breakup Shayari : ब्रेकअपची 'गहराईयां' सांगतात 'या' फेमस शायरी

| Sakal

का कळत नाही तुला.. माझंही एक मन आहे, जे फ़क्त तुझी आनं तुझीच वाट पाहत आहे…

| Sakal

सोबतीची आस आहे... नको सांत्वनाचा सहारा, अथांग या समुद्रावर मला तूच एक किनारा…

| Sakal

स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये की आधाराला त्याचे हात असावे.. तुटलेच जर स्वप्न अचानक.. हातात आपल्या काहीच नसावे.

| Sakal

दोनच पावल तुझ्यासोबत चालावस वाटतय.. आयुष्यभरासाठी या आठवणींना
मनात साठवून ठेवावस वाटतय…

| Sakal

भेट आपली शेवटची हसून निरोप घेत आहे, वरुन शांत असलो तरी हृदयातून रडत आहे.
जात आहेस सोडून मला, नाही अडवणार मी तुला.. असशील तिथे सुखी राहा, ह्याच माझ्या शुभेच्छा तुला

| Sakal

तू कशी का माझ्यापासून दूर गेली.. आयुष्याची साथ क्षणात सोडून दिली..पोळले तेच क्षण मग अखेरचे सोबतीचे… व्रण आता साहत मनाने जगण्याची उमेद हरपली..

| Sakal

कोपरांकोपरा ह्रदयाचा, तुझ्या आठवणींनी भरलेला… तरीही माझ्या प्रेमाबद्दल, तुला प्रश्न पडलेला…

| Sakal

सोप नसत हो…! जिवापेक्षा जास्त प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरण ….

| Sakal

असेल कुणीतरी एखाद्या वळणावर माझीही वाट पाहणारा..माझ्यासाठी थांबलेला
माझ्या भेटीसाठी आसुरलेला..

| Sakal

संपली नाती त्या लोकांबरोबरची सुद्धा ज्यांना भेटल्यावर वाटायचे,हे आयुष्यभर साथ देतील.

| Sakal