Bridal Anklets : वधूच्या पायांवर उठून दिसतील या प्रकारच्या पैंजण

| Sakal

अलीकडच्या काळात नवरीसाठी वेगवेगळ्या पद्धतींच्या पैंजण बाजारात आल्या आहेत.

| Sakal

मल्टीचेन डिझाइन पैंजण

| Sakal

हेवी घुंगरू पैंजण

| Sakal

पैंजण विथ बिछिया चेन

| Sakal

कुंदर पर्ल पैंजण

| Sakal

मंडप डोली डिझाईन

| Sakal

बारात डिझाइन.

| Sakal

डबल लेयर झुमका पैंजण

| Sakal