Diet Tips : काहीजणांना पोट फुगेपर्यंत खाण्याची सवय का असते ?

| Sakal

अति खाणे आरोग्यासाठी घातक असते. पण आपल्याला अशी सवय का असते ?

| Sakal

भूक लागल्यावर लगेच काहीतरी खाणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास आपण एकाएकी भरपूर अन्न पोटात घालतो.

| Sakal

एकाच वेळी भरपूर जेवण वाढून घेण्याचीही सवय वाईट आहे.

| Sakal

इतरांशी गप्पा मारत खाताना आपण किती खातो हे कळत नाही.

| Sakal

थकलेले असताना जेवल्याने जास्त अन्न पोटात जाते.

| Sakal

कंटाळा आल्यावरही काहीजण भरपूर खातात.

| Sakal

पटापट खाल्ल्यामुळेही जास्त खाणे होते.

| Sakal

अति खाल्ल्याने पोटाचे विकार होतात.

| Sakal