Diwali Faral : फराळासाठी आणलेले तूप शुद्ध की भेसळयुक्त कसे ओळखाल ?

| Sakal

आता दिवाळीच्या फराळासाठी तुपाची मागणी वाढेल. अशावेळी भेसळयुक्त तूप विक्रीसाठी बाजारात येते. त्यापैकी शुद्ध तूप कसे ओळखाल ?

| Sakal

अनेकदा तुपामध्ये डालडा, खोबरेल तेल आणि रिफाइन्ड ऑइल यांची भेसळ केली जाते.

| Sakal

शुद्ध तूप नेहमी दाणेदार असते.

| Sakal

थोडेस तूप हाताच्या तळव्यावर ठेवा. त्यानंतर ते लगेच वितळले नाही तर ते भेसळयुक्त आहे.

| Sakal

उकळत्या पाण्यात तुपाची वाटी ठेवा. वितळलेले तूप फ्रीजमध्ये ठेवा. तूप भेसळयुक्त असल्यास त्यातील तेलाचा थर वेगळा दिसेल.

| Sakal

तूप वितळवल्यानंतर त्याला डार्क ब्राऊन रंग आल्यास ते शुद्ध तूप आहे. पिवळसर रंग आल्यास ते भेसळयुक्त आहे.

| Sakal

पाण्यात तुपाचे काही थेंब टाकून पाहा. तूप वर तरंगत असल्यास ते शुद्ध आहे.

| Sakal

काही वेळ तूप हातावर घ्या. त्यानंतर गोडसर वास येत असल्यास ते शुद्ध आहे.

| Sakal