Dream Girl : अश्शीच बायको हवी मला!

| Sakal

पतीला त्याचे नातेवाइक आणि पत्नी यांच्या कात्रीत पकडू नये. सर्वांना सांभाळून संसार करणारी पत्नी मुलांना हवी असते.

| Sakal

नवऱ्याला मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. फक्त प्रेमाने, काळजीने त्याला आपलंसं करावं.

| Sakal

पत्नीने पतीचा आदार करावा. कारण जेव्हा घरातले आदर करतात तेव्हात आत्मविश्वासाने बाहेर वावरणे शक्य होते.

| Sakal

दोघातलं भांडणं दोघातच ठेवा. ते इतर नातेवाईक किंवा मित्र परिवारापर्यंत गेलेलं मुलांना आवडत नाही.

| Sakal

संसारातली प्रत्येक गोष्ट सांगणारी पत्नी पतीला आवडते. त्यामुळे नात्यात पारदर्शकता राहते.

| Sakal

मोठ मोठे गिफ्ट्स न मागता परिस्थिती समजून घेत नवऱ्याला साथ देणारी असावी.

| Sakal

इतरांशी तुलना न करता आपल्या संसारात सामधानी असावी.

| Sakal