Farmers Day : शेतकऱ्यांसाठी उद्योगाचे हे शाश्वत पर्याय

| Sakal

आज राष्ट्रीय शेतकरी दिवस आहे

| Sakal

आधुनिक तंत्रज्ञानाने आपण शेती फायद्याची आणि नफ्याची करू शकतो

| Sakal

कुक्कुटपालन - यामधून शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते

| Sakal

मत्स्यपालन - मासे हे जास्त खपाचे अन्न आहे

| Sakal

पॉलीहाऊस - यामधून आपण शेतपिकाला होणाऱ्या रोगांवर नियंत्रण घालू शकतो

| Sakal

प्रक्रिया उद्योग - खराब होणाऱ्या शेतमालाला आपण उत्पन्नात रूपांतरित करू शकतो

| Sakal

निर्यात - योग्य भाव न मिळाल्यास आपण शेतमाल निर्यात करू शकतो

| Sakal