धोकादायक वासोटा ट्रेकला जाण्याआधी 'हे' नियम वाचाच

| Sakal

वासोटा हा एक जंगलातील ट्रेक आहे. जेवढा आकर्षक तेवढाच धोकादायक ट्रेक आहे.

| Sakal

या जंगलातमध्ये जंगली प्राण्यांची भिती असते, त्यामुळे येथे जाण्याआधी आवश्यक त्या वस्तू सोबत घेणे गरजेचे आहे.

| Sakal

या किल्ल्यावर मुक्काम करण्यास मनाई आहे, त्यामुळे वन विभागाने ठरवून दिलेल्या वेळेतच आपल्याला जाऊन परत यावे लागते.

| Sakal

किल्ल्यावर जेवणाची व्यवस्था नसल्यामुळे आपण खाद्यपदार्थ सोबत नेले पाहिजेत. पण गडावर कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकू नये

| Sakal

गडावर जाण्याआधी कोयना धरणाच्या बॅकवॉटरमधून बोटीने जावे लागते. त्यामुळे याची पूर्णपणे माहिती घेतली पाहिजे

| Sakal

ट्रेकला जाण्यापूर्वी अधिक माहिती घेणे गरजेचे आहे, त्यासाठी तेथील स्थानिक लोकांची मदत घेणे गरजेचे आहे.

| Sakal

या ट्रेकला जाताना ग्रुपने जावे. एकट्याने किंवा दोघांनी या ट्रेकला जाऊ नये.

| Sakal