How To Be Successful : आयुष्यात यशस्वी व्हायचंय असेल तर अशा लोकांपासून चार हात लांब राहा

| Sakal

फक्त बोलतात करत काहीच नाहीअशा लोकांपासून लांब राहा कारण यामुळे तुमचा नकारात्मक दृष्टीकोन तयार होऊ शकतो.

| Sakal

सतत  नशिबाला दोष देणाऱ्या लोकांपासून चार हात लांब राहणं कधीही योग्यच असतं.

| Sakal

काही लोकांना सतत तुमच्यावर संशय घेण्याची सवय असते. अशा संशयी लोकांपासून देखील दुर रहा.

| Sakal

ज्या लोकांना सतत प्रत्येक लहान सहान प्रश्नाचं उत्तर हवं असतं अशा लोकांपासून दूर राहणंच चांगलं आहे. 

| Sakal

जे लोक काहीही विचार न करता बोलतात त्यांच्यापासून लांब राहा.

| Sakal

तुमच्या कामाचं श्रेय घेणाऱ्या लोकांपासून लांब राहा.

| Sakal

मित्र म्हणून तुमच्यावर जळणारे लोक याशिवाय जे लोक कोणत्याही मोहाला बळी पडतात त्यांच्यापासून लांब राहा.

| Sakal