मुलांची अंगठा चोखायची सवय कशी मोडाल ?

| Sakal

मूल अंगठा चोखत असेल तर त्याला सांगा की असे केल्याने पोटात किडे होतात.

| Sakal

मूल चिंतेमुळे असे करत असेल तर त्याच्याशी बोला.

| Sakal

भूक लागल्यावरही मुले अंगठा चोखू लागतात. त्यामुळे वेळच्या वेळी त्यांना खायला द्या.

| Sakal

समजावल्यानंतरही मूल ऐकत नसेल तर अंगठ्यावर आंबट किंवा कडू पदार्थ लावा.

| Sakal

मुले एकटेपणामुळे कंटाळलेली असतानाही अंगठा चोखतात. त्यामुळे त्यांना एकटे सोडू नका.

| Sakal