Sweat Odour : घामामुळे शरीराला येणारा वास कसा घालवाल ?

| Sakal

आता उन्हाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे भरपूर घाम येईल. अशा वेळी घामाचा वास घालवण्यासाठी काय कराल ?

| Sakal

आंघोळीच्या आधी लिंबाचा रस आणि बेकींग सोडा काखेत लावा.

| Sakal

आंघोळीच्या पाण्यात गुलाबजल घाला.

| Sakal

आंघोळीच्या पाण्यात सैंधव मीठ घाला.

| Sakal

ग्रीन टी बॅग्ज काखेत दाबून ठेवा आणि नंतर आंघोळ करा.

| Sakal

आंघोळीच्या आधी टॉमेटोचा रस अंगाला लावा.

| Sakal

कडुनिंबाच्या पाण्याने आंघोळ करा.

| Sakal

जास्त घाम येणाऱ्या भागात टी ट्री ऑइल लावा.

| Sakal