Physical Relation : लैंगिक संबंध ठेवताना आत्मविश्वास कसा वाढवाल ?

| Sakal

शारीरिक संबंधांबाबत अनेकांच्या मनात भीती असते. मग ते करत असताना आत्मविश्वास कसा वाढवायचा हे पाहू.

| Sakal

शारीरिक संबंधांचा आनंद घेण्यासाठी आत्मविश्वास आवश्यक आहे.

| Sakal

सेक्सबद्दल पुरेशी माहिती करून घ्या.

| Sakal

जोडीदाराशी सेक्सबद्दल मोकळेपणाने बोला.

| Sakal

लाइट कमी करा.

| Sakal

आपल्या खासगी आयुष्याबाबतच्या आवडी-निवडींबद्दल चर्चा करा.

| Sakal

एकमेकांना स्पर्श करा. मिठी मारा.

| Sakal

इतर कोणतेही विचार मनात आणू नका.

| Sakal