Mobile Addiction : मोबाईलचे व्यसन कसे ओळखावे?

| Sakal

वेळेचे भान न ठेवता आपण मोबाईलचा वापर करीत आहात का?

| Sakal

मोबाईल वापरण्याचा वेळ दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे का?

| Sakal

आपण विचार करता त्यापेक्षा जास्त वेळ आपण मोबाईलचा वापर करीत आहात का?

| Sakal

घरातून बाहेर जाताना मोबाईल आपल्या जवळ असणे अत्यावश्यक वाटते का?

| Sakal

सकाळी उठल्याबरोबर मोबाईल बघता का?

| Sakal

चुकून बाहेर जाताना मोबाईल घरी विसरल्यास बेचैन वाटते का?

| Sakal

थोडा वेळही मोबाईलपासून दूर राहण्यास विरोध करता का? मोबाईलचा वापर कमी करणे, आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर गेले आहे का?

| Sakal

मोबाईल शिवाय जीवन ही कल्पना भीतीदायक वाटते का ?

| Sakal

या प्रश्नांची उत्तरे बहुसंख्येने होकारार्थी येत असल्यास आपल्याला मोबाईलचे व्यसन लागले हे ओळखता येईल.

| Sakal