Winter Tips : कमीत कमी गॅस वापरून जास्तीत जास्त स्वयंपाक कसा कराल ?

| Sakal

थंडीत अन्न गरम व्हायला गॅस जास्त लागतो. हा गॅस वाचवायचा कसा पाहू या.

| Sakal

प्रेशर कुकरमध्ये अन्न शिजवल्यास गॅस कमी लागतो.

| Sakal

पातळ तळ असलेलं भांडं वापरा.

| Sakal

ओले भांडे गॅसवर ठेवू नका.

| Sakal

एलपीजी गॅसची ज्योत निळी असते. ती लाल-पिवळी दिसत असल्यास बर्नर स्वच्छ करा.

| Sakal

कडधान्ये भिजवून मगच शिजवा.

| Sakal

अन्न गॅसवर असताना झाकून ठेवा.

| Sakal

या पद्धतीने जेवण केल्यास गॅस वाचेल.

| Sakal