Health : पोटावर झोपाल तर हे होतील तोटे

| Sakal

डोक जड येणं

| Sakal

पोटावर झोपल्याने पोटात गॅस तयार होतो

| Sakal

अपचन ,बद्धकोष्ठता होऊ शकते

| Sakal

पोटावर झोपल्याने कंबर दुखीचा त्रास होतो

| Sakal

पोटावर झोपल्याने पोटावर दबाव राहतो त्यामुळे पचन नीट होत नाही

| Sakal

पोटावर झोपल्याने मेंदूच्या विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो

| Sakal

शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होण्यास सुरूवात होते

| Sakal