बॉसशी बोलताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

| Sakal

आपली समस्या आधी नीट समजून घ्या आणि मगच बॉसशी बोलायला जा.

| Sakal

चूक झाली असेल तर मान्य करून ती सुधारा.

| Sakal

कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिक्रियेसाठी मानसिक तयारी करून ठेवा.

| Sakal

कोणत्याही गंभीर मुद्द्यावर रडल्याने तुमचा कमकुवतपणा दिसून येतो.

| Sakal

आकडेवारी आणि तपशील सोबत घेऊनच बोलायला जा.

| Sakal

उर्मटपणे बोलू नका.

| Sakal

बॉसचा दृष्टिकोनही समजून घ्या.

| Sakal

मिटींगमधील मुद्दे लिहून ठेवा.

| Sakal