OMG : हे तुम्हाला माहिती आहे का?

| Sakal

जगातील सर्वांत जुने ‘लेदर शूज’ आर्मेनियातील एका गुहेत सापडले आहे. हे शूज ५.५ हजार वर्ष जुने आहे.

| Sakal

जगातील सर्वांत जुने चाक पाच हजार वर्षे जुने आहे आणि ते लाकडी आहे.

| Sakal

मानवी शरीरातील रक्तवाहिन्या तब्बल ६० हजार मैल म्हणजेच ९६ हजार ५६० किलोमीटर पेक्षा जास्त लांब असतात.

| Sakal

पृथ्वीला एक आवरण घालता येईल एवढे सोने पृथ्वीच्या पोटात आहे.

| Sakal

ब्लू व्हेल मासा एका घासात जवळपास अर्धा दशलक्ष कॅलरीज खातो.

| Sakal

म्हणजेच ब्लू व्हेल ५०० किलो क्रिल मासे एकाच घासात खातो.

| Sakal

आकाशातील क्युम्युलस या ढगाचे वजन ५ लाख किलोग्रॅम एवढे असू शकते.

| Sakal

हे वजन एका ब्लू व्हेल माशाच्या वजनापेक्षा चारपटीपेक्षा जास्त आहे.

| Sakal

ढग एखाद्या वेगवान जेट विमानासारखेच शंभर माईल्स प्रति तास म्हणजेच १६० किलोमीटर प्रतितास पेक्षा जास्त वेगाने धावू शकतात.

| Sakal