मेस्सीच्या अंगावर कोणकोणते टॅटू आहेत?

| Sakal

कमळ

| Sakal

मुकुटाचा टॅटू - मेस्सीच्या पत्नीच्या हातावरही असाच टॅटू आहे.

| Sakal

मेस्सीने उजव्या दंडावर आपल्या पत्नीच्या डोळ्याचा टॅटू काढला आहे.

| Sakal

चर्चच्या खिडकीचा आकार मेस्सीने उजव्या कोपरावर गोंदवला आहे. याला रोज विंडो म्हणतात.

| Sakal

जिजस ख्रिस्त टॅटू मेस्सीच्या उजव्या दंडावर आहे.

| Sakal

वेळेची कदर करणे आपला स्वभाव आहे, हे सांगणारा घड्याळाचा टॅटू

| Sakal

मेस्सीचं मूळ गाव रोसारिओ यांचं प्रतिनिधित्व करणारा रोसरी टॅटू

| Sakal

मेस्सीने आपल्या आईचा चेहरा पाठीवर गोंदवला आहे.

| Sakal

आपला पहिला मुलगा थिआगो याच्या हाताचे ठसे मेस्सीने पोटरीवर गोंदवले आहेत.

| Sakal

उजव्या पायावर मेस्सीने पत्नी आणि मुलांच्या जन्मतारखा गोंदवल्या आहेत

| Sakal

मेस्सीने कमरेवर पत्नी अँटोनेलाच्या ओठांचे ठसे गोंदवले आहेत.

| Sakal

डाव्या पायावर मेस्सीने फुटबॉलचा टॅटू काढला आहे.

| Sakal