Life Mantra : 'या' मंत्रांंमुळे मिळेल हवं ते; दररोज सकाळी म्हणा...

| Sakal

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिंपुष्टिवर्द्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धानान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्।।

| Sakal

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात्।।

| Sakal

ॐ नम: शिवाय। 

| Sakal

ॐ विष्णवे नम:।

| Sakal

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम l l

| Sakal

ॐ श्रीकृष्णाय शरणं मम।

| Sakal

ॐ हं हनुमते नम:।

| Sakal

ॐ ओम को प्रणव मंत्र भी कहते हैं।

| Sakal

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

| Sakal

ॐ दुर्ग दुर्गाय नम:।

| Sakal