Men Will Be Men : जब भी काई लडकी देखू... मुलं मुलींमध्ये काय बघतात?

| Sakal

मुलं प्रेमात पडताना मुलींमध्ये काय बघतात सौंदर्य की, स्वभाव? हा प्रश्न बहुतेकांना पडतो.

| Sakal

यावर झालेल्या एका सर्वेक्षणात काहींनी चेहरा तर काहींनी स्वभाव बघतो असं सामान्य उत्तर दिल.

| Sakal

तर काही मुलं म्हणाली पहिले चेहरा बघितला जातो, मग मैत्री आणि प्रेम होतं.

| Sakal

काही मुलं म्हणाले एखादी मुलगी दिसायला फारशी विशेष नसली तरी स्वभावाने आवडली तर प्रेम होतं.

| Sakal

काहींच म्हणणं होतं की, तुम्ही कोणत्या दृष्टीने बघतात त्यावर अवलंबून असतं.

| Sakal

जर टाईम पास, स्टेटस यासाठी मुलगी बघत असाल तर नक्कीच सौंदर्यच महत्वाचं ठरतं.

| Sakal

जर आयुष्यभराचा विचार करत असाल तर मग स्वभाव, वागणुक याला महत्व दिलं जातं.

| Sakal