Parenting Tips : पालकांनी मुलांना ही कौशल्ये नक्की शिकवावीत

| Sakal

काही कौशल्ये मुलांमध्ये लहानपणापासूनच विकसित करणे त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी चांगले असते.

| Sakal

स्वत:च्या चांगल्या-वाईट भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यास मुलांना शिकवा.

| Sakal

ताणतणाव व्यवस्थापन शिकवा.

| Sakal

मुलांमध्ये खेळाडू वृत्ती रुजू द्या.

| Sakal

आव्हानांना सामोरे जायला शिकवा.

| Sakal

स्वयंशिस्त शिकवा.

| Sakal

मुलांमध्ये समंजसपणा येऊ द्या.

| Sakal

इतरांच्या भावना समजून घ्यायला शिकवा.

| Sakal