Pet Hygiene : घरात पाळीव प्राणी असल्यास अशी राखा स्वच्छता

| Sakal

घरात पाळीव प्राणी असल्यास थोडीफार अस्वच्छता पसरते. अशा वेळी काय कराल ?

| Sakal

तुमचा प्राणी बाहेरून येणार असल्यास दारात एक बारदान पसरवून ठेवा. त्याच्यावर त्याला पाय स्वच्छ करू द्या. तसेच पाणी आणि टॉवेलने त्याचे पाय स्वच्छ करा.

| Sakal

व्हाइट व्हिनेगरने कार्पेट स्वच्छ करा.

| Sakal

प्राण्याने विष्ठा केल्यास लगेच स्वच्छ करा.

| Sakal

घरात पीव्हीसी शीट्स पसरवून ठेवा.

| Sakal

प्राण्याला तुम्ही ज्या गादीवर झोपवता ती गादी रोज धुआ.

| Sakal

त्याने वापरलेली खेळणी गरम पाणी आणि शॅम्पूने धुआ.

| Sakal

त्यांचे घरभर पसरलेले केस व्हॅक्युम क्लीनर किंवा लिंट रोलरच्या मदतीने स्वच्छ करू शकता.

| Sakal