प्रेम म्हणजे वणवा होऊन जळत जाणं... Prajaktta Mali

| Sakal

मराठी भाषा गौरवदिनी प्राजक्ता माळीने फोटो शेअर केले आहेत.

| Sakal

प्राजक्ता फोटो शेअर करताना सुंदर असं कॉप्शन दिलं आहे. त्यामध्ये तिने लिहिले आहे की,...

| Sakal

प्रेम म्हणजे वणवा होऊन जाळत जाणं..

| Sakal

प्रेम म्हणजे जंगल होऊन जळत राहणं…

| Sakal

प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं..

| Sakal

मातीमध्ये उगवून सुद्धा मेघापर्यंत पोहोचलेलं…

| Sakal

कवीश्रेष्ठ कुसूमाग्रजांनी लिहिलेल्या ह्या ओळींसारखंच प्रेम आहे माझं, माझ्या “मराठीवर”…

| Sakal

जे आहे आज, राहील उद्या , परवा..मरणोत्तरही….. “मराठी भाषा गौरव दिनाच्या”; महाराष्ट्राला आभाळभर शुभेच्छा…

| Sakal