Hair Fall : .....म्हणून तुमचे केस गळतात

| Sakal

केस गळण्यामागील कारण जाणून घेतल्यास ते गळू नयेत यासाठी प्रयत्न करता येतील.

| Sakal

सतत केस धुणे.

| Sakal

हेयर टूल्स वापरणे.

| Sakal

ओले केस विंचरणे.

| Sakal

चुकीच्या प्रकारची फणी वापरणे.

| Sakal

जंक फूड खाणे.

| Sakal

अति ताणतणाव.

| Sakal

गरम पाण्याने केस धुणे.

| Sakal

अपुरी झोप.

| Sakal