Relationship tips : खऱ्या प्रेमाची लक्षणे

| Sakal

खूप वाद झाल्यानंतरही जोडीदार नाते जपण्याचा प्रयत्न करतो.

| Sakal

ज्या व्यक्तीवर प्रेम आहे त्या व्यक्तीच्या दोषांमध्येही गुण पाहिले जातात.

| Sakal

नात्यामध्ये विश्वास असतो. गमावण्याची भीती नसते.

| Sakal

आपल्या जोडीदारासाठी त्याग करण्याची तयारी असते.

| Sakal

जोडीदारासाठी स्वत:मध्ये चांगले बदल घडवण्याची इच्छा असणे.

| Sakal

एकटे असताना जोडीदाराची सोबत हवीशी वाटणे.

| Sakal

कोणी जोडीदाराच्या विरोधात बोललेलं आवडत नाही.

| Sakal

जोडीदार दु:खी असताना त्याच्याप्रती सहवेदना वाटणे.

| Sakal