Egg on Hair : केसांना अंडे लावण्याचे दुष्परिणाम

| Sakal

केसांना अंडे लावण्याचे जसे फायदे आहेत तसे काही तोटेही आहेत.

| Sakal

अंड्यामध्ये पांढरा आणि पिवळा असे दोन भाग असतात.

| Sakal

पूर्ण अंडं केसांना लावणे योग्य नसते.

| Sakal

तेलकट केसांना अंड्यांचा पिवळा भाग लावणे हानिकारक असू शकते.

| Sakal

असे केल्यास केसांमध्ये कोंडा होतो.

| Sakal

केसांना दुर्गंधी येते.

| Sakal

केस गळू लागतात.

| Sakal

अंड्याचा फक्त पांढरा भाग केसांना लावा.

| Sakal