Relationship: पार्टनरला तुम्ही नकोसे वाटतायं? जाणून घ्या लक्षणे

| Sakal

तुमचं कम्युनिकेशन कमी होतं. पार्टनरला तुमच्यासोबत बोलायची इच्छा होत नाही.

| Sakal

पार्टनर वचन पाळत नाही. जे बोलतात त्या उलट करतात.

| Sakal

त्यांच्या Priorities बदलतात.

| Sakal

तुमच्यातील गोड संभाषण बंद होतं आणि तुमच्यातील वाद वाढायला लागतात.

| Sakal

तुमच्यातील जवळीकता कमी होते.

| Sakal

पार्टनरकडून प्रोत्साहन देणे, कौतुक करणे कमी होतं.

| Sakal

मेसेज आणि कॉलची संख्या कमी होते.

| Sakal

पार्टनर तुम्हाला गृहीत धरायला लागतात.

| Sakal

पार्टनरला गमावण्याची भीती वाढते.

| Sakal